bedenking

bedenking
{{bedenking}}{{/term}}
[bezwaar] objection
[het bedenken] considerationthought
voorbeelden:
1   weinig bedenkingen maken have little objection (to)
     tegen iets bedenkingen hebben have objections to something

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”